Follow Subscribe & Contact us.

Nuhordoofaa Galmaahun miseensa ta’a, Nun qunnamaa.
πŸŒ³πŸ›βš–οΈMHAAGJβš–οΈπŸ›πŸŒ³

αŠ α‰£αˆ α‹­αˆαŠ‘α£ α‹­αŠ¨α‰³α‰°αˆ‰αŠ• αˆƒαˆ³α‰¦α‰΅αŠ• α‹«αŒ‹αˆ©αŠ•α’

galmaahuun miseensa ta’u keessanin heeraafi seera biyyaafi naannoo kenyaas ta’e naannolee biro akkasumas murtoo ijjibbaataafii barrulee qo’annaafii qorannaa seeraa haala salphaan ni argattuu waan maxxansinee maraa email kesaani isin dhaqaba.

web MHAAGJtti galmaahuf ademsa armaan gadi hordofaa.
  1. Email kessan sanduqa kessatti barressun follow tuqaa.
  2. Wayita follow tuqxan email kessanin link isinif ergina wan ta’ef linkin isin dhaqabuu mirkaneffadhaa.
  3. Linkin yoo email kessanin seene confirm subscription tuqaa. yoos miseensummaan kessan nu birattii bekkamtii argata.

Join 954 other followers

Email kessan saduqa kessa galchun signup godha. αŠ’αˆœα‹­αˆα‹Žα‰΅αŠ• α‰ αˆ³αŒ₯αŠ‘ α‹αˆ΅αŒ₯ α‰ αˆ›αˆ΅αŒˆα‰£α‰΅ α‹¨α‹Œα‰₯αˆ³α‹­α‰½αŠ• αŠ α‰£αˆ α‹­αˆαŠ‘α’

contuct us.

Yaada kessan formi asi gadi gutuun karaa salphaan nu qunnamaaβš–οΈ
bellamni kessan akka isinif qabamu bellama ergaaπŸ‘‡

yaada keessan nuf ergaa.

Mhaagj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: