Jimma Attorney Media

Midiyaaleen MHAAGJ Asirratti hordofaa

Mannii Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa karaa websaayti mana hojiichaattiin midiyaaleen tamsaafaman keessaa fm mana hojichaa you tube fi tiktok mana hojichaa asii argattuu

About Our 📻Podcasts
and the show

our podcust is mainly concerned to give legal knowlege of our society. sagantaan kenya hawaasa hubannoo seeraatiin dagaagee akka taatanif isin gargaara.

Jimmaa Attorney FM

Listenote irrattii
https://www.listennotes.com/podcasts/fm-mhaag-jimmaa-attorney-fm-mana-hojii-fELpXuTvg5B/#
Breaker aidiodhan📻
https://www.breaker.audio/sagalee-yalii-fm-mhaagj
Google podcastidhaan👇
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MjJlZmM3OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
anchor fmdhaan📻
https://anchor.fm/fm_mhaagodinajimmaa/
📻applee podcastidhaan
https://podcasts.apple.com/us/podcast/fm-mhaag-jimmaa-attorney/id1559290443
📻podtail irrattii
https://podtail.com/de/podcast/fm-mhaag-jimmaa-attorney/

%d bloggers like this: