አዋጅ ቁጥር 979/2008 pdf

የፌደራል ገቢ ግብር አዋጅ።

የአዋጁ መግቢያ
የአገራችን የኢኮኖሚ ዕድገት ከደረሰበት ደረጃ ጋር የተጣጣመ እና የኢኮኖሚውን ዕድገት የሚያግዝ ዘመናዊና ቀልጣፋ የግብር ሥርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤
የግብር አከፋፈሉ ሥርዓት ፍትሃዊነት ያለው እንዲሆን እና ግብር የማይከፈልባቸው ገቢዎች በግብር መረብ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤
በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 55(1) እና (01) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

👉⚖️Misensa Website Mana Hoji Abbaa Alangaa Godina Jimmaa Ta’un Nuhordofa email Kessan Saanduqa Armaan Gadi Kessa galchun subscribe Godhaa.⚖️

👉⚖️የጅማ ዞን አቃቤህግ ፅህፈት ቤት ዌብሳይት ሰብስክራይብ በማድረግ የዌብሳይታችን ተከታይ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ለማረግ ከታች ያለው ሳጥን ውስጥ ኢሜል ካስገቡ ብኋላ በኢሜልዎ የሚመጣውን ኮንፊርም ያድርጉ።⚖️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: