Home

⚖️Waajjira Abbaa Alangaa Godina Jimmaa.⚖️

🏛Baga Gara website Waajjira AA Godina Jimmaa Nagahaan Dhuftan🏛

👇Asittii Galmaaha👇

Jecha galmaahaa jeettuu tana tuqudhaan formii iisnii dhufu irrattii username (maqaa kessan) email kessan maqaa guutuu kessan erga galchitanin booda pasword kessan filachuun akkawunti dhuunfaa kessanii banattanii miseensa web kenyaa ta’uufii yaada kessan walif hiruun beekkumsa seeraa kessan gudifadhaa.

Waajjira Abbaa alangaa Godina Jimmaa
%d bloggers like this: