Beeksisa.

Midiyaa Mana hojii Abbaa alnagaa Godina Jimmaa.

Midiyaan mana hojii abbaa alangaa godina jimmaa leenjii hubannoo seeraa ji’a lamaaf torbaan torbaanin powerpoint slididhaan videon isinif dhufuutti jiraa nu eggadhaa midiyaa mana hojichaa subscribe gochun misensa ta’a linki arman gadii tuquun midiyaa kenya subscribe godhaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: